Disclaimer

Uw bestelling bevestigd in REAL-TIME

Uw bestelling bevestigd in REAL-TIME

Bekijk producten & bestel

Gebruik van deze website

Visspecialist Hellevoetsluis besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt.

Informatie van partners en derden

Op deze website wordt regelmatig verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.

Eigendomsrechten

Visspecialist Hellevoetsluis behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Visspecialist Hellevoetsluis, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.

Wijzigingen

Visspecialist Hellevoetsluis behoudt zich het recht voor om de informatie en de producten op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.